Käytämme tällä sivustolla evästeitä (cookies), joilla parannamme sivuston käyttökokemusta. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. OK
. .

Miten tilaan, pakkaan, otan vastaan?

Ohjeet

Kuljetuksen onnistuminen edellyttää riittäviä tilaustietoja, oikeanlaista rahtikirjaa ja kolleihin kiinnitettyjä osoitelappuja sekä hyvää pakkaamista. Tutustu tarkempiin ohjeisiin.

Kuljetustilaus

Kuljetustilaus on selkeintä tehdä suoraan sähköisesti, jolloin antamasi tiedot kulkevat sellaisenaan ilman välikäsittelyjä. Sähköinen tilausjärjestelmä myös ohjaa antamaan juuri tarvittavat tiedot, joita tarvitaan kuljetuksen onnistumiseksi.

Tilaus voidaan tehdä

Tilauksessa tarvittavat tiedot

1. Oma nimesi ja puhelinnumerosi

2. Yrityksen nimi, tilaaja

3. Mistä osoitteesta tavara noudetaan

4. Vastaanottajan osoitetiedot

5. Lähetettävän tavaran tiedot

 • kollimäärä
 • kollimitat
 • kauppanimi
 • paino
 • tilavuus
 • lavametrit
 • vaaralliset aineet (UN-numero ja määrä)

6. Lähetyksen erikoistiedot, jos

 • yli 2,4 m pitkää
 • yli 150 cm korkeaa 
 • yli 1000 kg painavia kolleja
 • päälle lastauksen kielto

7. Rahdinmaksaja ja asiakasnumero

8. Toivottu noutoaika ja -päivä

9. Erikoiskaluston tarve, esim. hiab, perälautanostin tai lämpösäädelty kuljetus.

Lähetyksen pakkaaminen

Lähetys on pakattava niin, että se on koneellisesti käsiteltävissä ja kestää kuljetuksen normaalit rasitukset.

Kuljetuspakkauksen tehtävänä on ensisijaisesti

 • suojata tavaraa
 • helpottaa ja nopeuttaa lähetyksen käsittelyä niin lähettäjän, rahdinkuljettajan kuin vastaanottajankin näkökulmasta
 • antaa lähetyksestä tietoa
 • mahdollistaa lähetyksen lainmukainen kuormaus, esim. kuormatilaan kiinnittämisen osalta.

Asianmukaiseen pakkaamiseen kuuluvat myös tarvittavat käsittelymerkinnät, kuten 

 • lähetys sisältää särkyvää, kastumiselta suojeltavaa tai jäätyvää tavaraa
 • lähetyksen paino jakautuu epätasaisesti
 • päälle lastauksen kielto.

Käsittelyohjeisiin on hyvä lisätä myös tieto siitä, millä välineillä käsittely on mahdollista ja kuinka ei saa käsitellä. Toisinaan on tarpeen antaa tietoa myös siitä, kuinka lähetys pitää sitoa kiinni kuormatilaan tai kuinka sitä ei saa sitoa.

Lisätietoja pakkaamisesta ja pakkauksissa käytettävistä kuvakkeista on annettu standardissa ISO 780:2015. Tutustu myös Logistiikkayritysten liiton laatimiin yleisiin pakkausohjeisiin


Pakkausohjeet ja mitat

(PDF | 1,37 MB)
PDF lataa

Osoitemerkinnät

Kuljetusprosessin aikana lähetys tunnistetaan rahtikirjan ja kollissa annettujen tietojen perusteella. Lähetyksen terminaalikäsittely perustuu postinumeroon kollien osoitemerkinnöissä.

Standardoitu kolliosoitelappu

Kotimaiset logistiikka-alan toimijat suosittelevat standardoidun kolliosoitelapun käyttöä. Kansainvälinen GS1-järjestelmä ohjeistaa käyttämään osoitelappua, jossa on mukana SSCC-viivakoodi. Kansainvälisiin standardeihin perustuvan kolliosoitelapun käyttö

 • nopeuttaa kuljetusprosessia sähköisen tunnistamisen ansiosta
 • parantaa toimitusvarmuutta
 • vähentää puutteellisista tiedoista ja virhetulkinnoista syntyvää ylimääräistä työtä ja kustannuksia

Standardoitu kolliosoitelappu (TIEKE)

Kuljetusyksiköiden merkinnät (GS1)

Jokaisessa lähetykseen kuuluvassa kollissa on mainittava vähintään seuraavat tiedot:

 • Vastaanottajan nimi ja katuosoite, oven numero, porras, tms. Vastaanottaja ja purkauspaikka voivat sijaita eri osoitteissa, joten merkitse purkauspaikka tarkasti. Tarkista erityisesti paikkakunta ja postinumero.
 • Lähettäjän nimi, osoite ja puhelinnumero
 • Lähetyksen kollien lukumäärä
 • Rahtikirjan numero
 • Mielellään kollien paino. Huom. Työturvallisuuslaki 60§ edellyttää vähintään 1 000 kg:n painoisen esineen tai pakkauksen kokonaispainon merkitsemistä.

Tarkista vielä, että osoitemerkintä

 • on luettavissa kaukaa vaikkapa trukin ohjaamosta eli käytä riittävän suurta kirjainkokoa (paikkakunta vähintään 20 pt)
 • on voimassa eli peitä tai poista vanhat ja harhaanjohtavat merkinnät
 • täyttää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetut säännöt (VAK/ADR)

Lisäksi

 • Lähetyslistan käyttäminen osoitelappuna ei ole hyvä ratkaisu, koska siitä osoitetiedot näkyvät usein liian heikosti.
 • Kun lähetys sidotaan kuormalavalle tai muulle alustalle, kannattaa osoitelaput kiinnittää lavan vierekkäisille sivuille.
 • Jos osoitelapun liimaaminen on vaikeaa (putket, ritilät yms.), käytä säänkestävää osoitelappua ja kiinnitä se lähetykseen rautalangalla tai muulla vastaavalla pysyvällä tavalla. Kestävän osoitelapun saa muun muassa laminoimalla.
 • Ulkomaille lähtevissä tavaroissa on oltava kotimaisen huolitsijan/rahdinkuljettajan nimi ja osoite (huolintaliikkeen/terminaalin toimitusosoite ulkomaisten osoitetietojen lisäksi).
Rahtikirja

Standardinmukaisen rahtikirjan saat suoran sähköisen kuljetustilauksen ohessa. Sähköisesti tehdyn kuljetustilauksen rahtikirja on myös yksilöidysti numeroitu, mikä mahdollistaa lähetyksen aukottoman seurannan.

Jos et tilaa sähköisesti ja haluat täyttää rahtikirjan itse, käytä standardin mukaista rahtikirjalomaketta.

Standardi SFS 5865: Kotimaan tavarankuljetusten rahtikirja

Rahtikirja sisältää mm. seuraavat perustiedot:

 • Lähettäjän ja noutopaikan yhteystiedot
 • Vastaanottajan ja toimituspaikan yhteystiedot
 • Rahdinmaksaja
 • Kuljetusohjeet
 • Lähetyksen yksilöivät tuotetiedot (laji, paino, tilavuus jne.)
 • Kollien lukumäärä, lavametrit, bruttopaino ja rahdituspaino

Merkitse rahtikirjan lähettäjäksi kuljetuksen toimeksiantaja. Nouto-osoite on kuljetuksen todellinen lähtöpaikka.

Vastaanottaja on kuljetuksen kaupallinen osapuoli. Lähetys luovutetetaan rahtikirjaan merkityssä toimitusosoitteessa. Toimitusosoite on se katuosoite, johon lasti puretaan.

Merkitse rahdinmaksajan asiakasnumero, jos se on tiedossa. Muussa tapauksessa ilmoita selkeästi kuljetuksen maksaja.

Yksilöi kolliluku ja -laji niin, että ne ovat yksiselitteisiä ja helposti todennettavissa, esim. 2 nippua, 1 astia, 1 lava.
Merkitse sisältö yleisselitteisellä tekstillä ja halutessasi lisäksi tuotekoodilla: JÄÄKAAPPI - UUC 48 (ei vain UUC 48).

Merkitse lähetyksen todellinen paino ja tilavuus kuutioina (m3).

Lavametrillä (lvm) tarkoitetaan lähetyksen tarvitsemaa tilaa kuormatilassa. 

Allekirjoita rahtikirja. Muista myös nimenselvennys, päivämäärä ja kellonaika sekä puhelinnumerosi.

Huom! Lähetyslista liitetään aina tavaraerän yhteyteen, ei rahtikirjan mukaan.


Pakkausohjeet ja mitat

(PDF | 1,37 MB)
PDF lataa

Rahdituspainot

Rahdituspainot

(PDF | 1,24 MB)
PDF lataa


Lähetyksen luovuttaminen kuljettajalle

Varmista, että koko lähetys on valmiina hyvissä ajoin, ennen kuin sitä tullaan noutamaan.

 • Pakkaus on kunnossa.
 • Kolleissa on osoitelaput.
 • Kollit on lavoitettu ja/tai sidottu hyvin.
 • Rahtikirja on täytetty ja valmiina lähetysalueella.

Varmista, että eri rahdinkuljettajien tavarat ovat selvästi erillään toisistaan. Merkitse tarvittaessa eri rahdinkuljettajien alueet ja rahtikirjalokerot.

Varmista myös, että lähetyksen luovuttaja on lähettyvillä tekemässä luovutuskuittauksen, ellei muusta menettelystä ole sovittu.

Lähetyksen vastaanotto

Kun kuljettaja tuo sinulle lähetyksen, tee vastaanottotarkastus.

 • Onko lähetys on tullut oikeaan paikkaan ja onko sinulla oikeus ottaa se vastaan?
 • Onko lähetyksen kolliluku sama kuin rahtikirjassa?
 • Onko lähetys ulkoisesti ehjä?
  Jos havaitset vaurion pakkausta purkamatta, tee vastaanottotilanteessa rahtikirjaan muistutus (tarkka kuvaus vahingosta). Niiden vaurioiden varalta, joita ei voi pakkausta purkamatta havaita, sinulla on seitsemän vuorokautta (pois lukien pyhäpäivät) aikaa tehdä kirjallinen reklamaatio rahdinkuljettajalle.

Kuittaa lähetys vastaanotetuksi.

Kuljetusvahinko

Noudatamme ISO 9001:2008 -standardin mukaista laatupolitiikkaa, jonka mukaisesti tavoitteenamme on tuottaa kuljetuspalvelut sovitussa ajassa moitteettomalla tavalla. Toisinaan kuljetettava tavara vaurioituu matkalla.

Jos vastaanottamasi tavara on kuljetuksen aikana vahingoittunut ja vahinko on ulkoisesti havaittavissa, rahtikirjaan tai luovutusasiakirjaan on tehtävä huomautus jo lähetyksen vastaanottovaiheessa. Jos vaurio ei ollut ulkoisesti havaittavissa, on kirjallinen reklamaatio tehtävä rahdinkuljettajalle kuljetusmuotojen mukaisten määräaikojen kuluessa.
Jos lähetyksellä on erillinen tavaravakuutus, ota yhteys vakuutuksen myöntäneeseen vakuutusyhtiöön. Jos erillistä tavaravakuutusta ei ole, osoita korvausvaade rahdinkuljettajalle. Ennen kaikkea tutki vauriot ja pyri estämään lisävahingot. Mieti samalla, miten vauriot voidaan korjata. Varaa rahdinkuljettajalle tai vakuutusyhtiölle mahdollisuus tarkastaa vahinkotavara.

 • säilytä vaurioitunut tavara erillään ehjistä
 • säilytä pakkausmateriaali
 • älä kuljeta tavaraa edelleen

Lue lisää kotimaan kuljetusten ja kansainvälisten kuljetusten reklamaatioista ja korvausvaateista:

Saapumistodistusten laatiminen

Saksan ja Englannin lisäksi yhä useampien EU-maiden veroviranomaiset ovat alkaneet vaatia erillisiä todistuksia sisäkaupan lähetysten perille saapumisesta (Entry Certificate). Suomen veroviranomainen ei toistaiseksi ole vaatinut tällaista lisätodistetta. Näitä saapumistodistuksia kutsutaan useilla eri nimillä, mutta yhteistä niille kaikille on se, että ne vaaditaan EU:n alueella sijaitsevien lähtömaiden viejiltä tai myyjiltä. Nämä puolestaan välittävät todistuspyynnöt edelleen omille kauppakumppaneilleen ja edellyttävät saavansa kauppakumppaneiltaan veroviranomaisen vaatimat todisteet tavaran toimituksesta perille.

Suomeen toimitetusta tavarasta saapumistodistuksen tarvitsevat ja pyytävät ne osapuolet, jotka ovat myyneet ja toimittaneet tavaraa suomalaisille ostajille suomalaisten ostajien omassa rahdissa. Suomen viranomaiset eivät siis vaadi saapumistodistusta Suomesta muualle EU-alueelle viedystä tavarasta.

Tietojemme mukaan vahvin todiste lähettävän EU-maan veroviranomaiselle on tavaran vastaanottajan tai ostajan allekirjoituksellaan vahvistama saapumistodistus. Oleellista on siis se, että EU-myyntilaskuun merkitty toisen EU-maan vastaanottaja kuittaa erillisellä todisteella saaneensa kyseisen kauppatapahtuman tavaran itselleen.

Poikkeuksellisesti esimerkiksi Saksassa voi lähtömaasta kuljetuksen hoitava yritys tarjota erillisestä lisämaksusta omaa todistettaan (Gelangensbestätigung) tavaran kuljetukseen ottamisesta. Koska todiste on maksullinen ja yleensä suomalainen tavaran ostaja maksaa rahdin, ei myyjä useinkaan halua maksaa tätä todistetta. Niinpä hän pyytää sitä omalta kauppakumppaniltaan ilmaiseksi.

Me DB Schenkerissä suosittelemme, että tavaraa EU-maista tuovat yritykset laativat saapumistodistuksesta oman lomakepohjansa, mikäli tavarantoimittaja toisesta EU-maasta edellyttää saavansa todistuksia.  Saapumistodistuksessa suomalainen tavaranostaja allekirjoituksellaan vahvistaa lähtömaan myyjälle tai viejälle sen, että kauppasopimuksen kohteena ollut tavara on tullut perille. Suosittelemme myös tulevaisuutta varten, että jo kauppasopimuksia laadittaessa otettaisiin huomioon EU-verottajien vaatimuksesta aiheutuvat lisäkustannukset todistusten laadinnasta. 

Saapumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot 

 • Asiakirjan nimi: Entry Certificate
 • Päivämäärä
 • Asiakkaan viite/laskun nro
 • Lähettäjän/myyjän nimi, osoitetiedot
 • Vastaanottajan/ostajan nimi, osoitetiedot
 • Lähtömaa
 • Määrämaa
 • Lähtöpäivä
 • Kuljetusyksikkö (jolla saapui)
 • Toimitusehto
 • Toimituksen merkit
 • Toimituksen pakkausten lukumäärä
 • Toimituksen pakkausten pakkauslaji
 • Toimituksen kokonaispaino
 • Lauseke, jolla vahvistetaan tavaran tulleen perille, sekä yrityksen nimi, allekirjoittajan nimenselvennys ja allekirjoitus 

Liitteenä on saapumistodistuksen perusmalli, jonka pohjalta voi jalostaa yrityksen oman lomakkeen.

Entry certificate

Entry certificate

(PDF | 0,01 MB)
PDF lataa

(Laatinut tullausasiantuntija Ville Raevuori 2.12.2013)

Uutisten tilaaminen RSS-syötteenä

RSS:n avulla saat käyttämääsi lukuohjelmaan tiedon ajankohtaisista palveluihimme liittyvistä asioista, kuten eri maiden lakoista tai muista tuotannon häiriöistä.

RSS (Really Simple Syndication) mahdollistaa tiedotteittemme seuraamisen automaattisesti RSS-lukijan avulla. Lukija on valmiiksi yleisimmissä verkkoselaimissa, kuten Internet Explorerissa, Firefoxissa, Operassa ja Safarissa sekä sähköpostiohjelmissa kuten Microsoft Outlookissa. RSS-lukuohjelmaa voi käyttää myös useilla älypuhelimilla.

Lukijaan voit koostaa tietovirtaa itseäsi kiinnostavista lähteistä. DB Schenkerin uutisvirtaa voit seurata näistä lähteistä:

Saat tilattua nämä syötteet kopioimalla yllä mainitut linkit RSS-lukijaasi.

RSS-syötteen tilaaminen Outlook-sähköpostiin

Tilaa DB Schenkerin uutiset ja liikennetiedotteet suoraan sähköpostiisi.

(PDF | 0,21 MB)
PDF lataa

DB Schenkerin logo

Tarvitsetko DB Schenkerin logon verkkokauppasi toimitustavoista kertovalle sivulle? Oletko teippaamassa ajoneuvoa DB Schenkerin väreihin?

Lisätietoja ja sähköisen median logotiedostoja on saatavilla viestinnän sivulla

Päivitetty: 23.08.2016

Sivun alkuun